നഗരങ്ങളെ നിശ്ചലമാക്കി നാമജപ ഘോഷയാത്ര; അണിചേര്‍ന്ന് പതിനായിരങ്ങള്‍ ​| Sabarimala | Namajapa khoshayat

  • visibility 5,657
  • thumb_up 130
  • thumb_down 11
Related Searches: manorama-news , news , politics , kerala-news , breaking-news , latest-news , kerala , youtube , namajapakhoshayathra ,
Video Description: Upload on October 6, 2018 Uploaded by: Manorama_News Title : നഗരങ്ങളെ നിശ്ചലമാക്കി നാമജപ ഘോഷയാത്ര; അണിചേര്‍ന്ന് പതിനായിരങ്ങള്‍ ​| Sabarimala | Namajapa khoshayat This YouTube Video is all about Subscribe to the Manorama News YouTube Channel: https://goo.gl/EQDKUB Get Latest news updates https://goo.gl/EQDKUB Visit our website: https://goo.gl/EQDKUB Follow Manorama News on Twitter https://goo.gl/EQDKUB Watch the latest #ManoramaNews News Video updates and special programmes: https://goo.gl/EQDKUB Watch the latest Episodes of #ManoramaNews #Nattupacha https://goo.gl/EQDKUB Watch the latest Episodes of #ManoramaNews #ParayatheVayya https://goo.gl/EQDKUB Watch the latest Episodes of #ManoramaNews #NiyanthranaRekha https://goo.gl/EQDKUB Watch the latest Episodes of #ManoramaNews #GulfThisWeek https://goo.gl/EQDKUB Watch the latest Episodes of #ManoramaNews #ThiruvaEthirva https://goo.gl/EQDKUB Watch the latest Episodes of #ManoramaNews #NereChowe https://goo.gl/EQDKUB Watch the latest Episodes of #ManoramaNews #Fasttrack https://goo.gl/EQDKUB Watch the latest Episodes of #ManoramaNews #Selfie https://goo.gl/EQDKUB Watch the latest Episodes of #ManoramaNews #Veedu https://goo.gl/EQDKUB Manorama News Manorama News, Kerala’s No. 1 news and infotainment channel, is a unit of MM TV Ltd., Malayala Manorama’s television venture. Manorama News was launched on August 17, 2006. The channel inherited the innate strengths of the Malayala Manorama daily newspaper and its editorial values: accuracy, credibility and fairness. It raised the bar in Malayalam television news coverage and stands for unbiased reporting, intelligent commentary and innovative programs. MM TV has offices across the country and overseas, including in major cities in Kerala, Metros and in Dubai, UAE.

Do you like this video? Share to your favourite social media:

Related Videos


x